CS Vincent van Gogh werkt samen met (ERR) rond het thema ‘vrijheid in al haar gedaantes’

02 mrt 2020

Op 6 maart zijn vijf spraakmakende vrouwen uit Rusland en voormalige Soviet landen op CS Vincent van Gogh, locatie Lariks te Assen, te gast om de leerlingen te vertellen over hun (soms levensbedreigende) ervaringen in het kader van vrijheid en de uitdagingen die hierbij komen kijken. De vrouwen uit Rusland, Azerbeidzjan, Kyrgyzstan, Georgië en Roemenië zullen hun kennis en kunde delen met betrekking tot hun strijd voor sociale rechten en mensenrechten in hun land.

CS Vincent van Gogh is deze bijzondere samenwerking met ERR aangegaan omdat we in Nederland 75 jaar bevrijding vieren, maar vrijheid nog altijd geen vanzelfsprekendheid is in alle delen van de wereld. Het is belangrijk om hierbij stil te staan.

Een aantal leerlingen van locatie Lariks zullen voorafgaand aan 6 maart voorbereidingen treffen tijdens het vak ‘Global Perspectives’ dat wordt gegeven aan leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Deze voorbereiding houdt in dat zij ze gaan op zoek naar informatie over de verschillende landen, de problematiek die daar speelt en de cultuur die er heerst.

Op de ochtend van 6 maart is het dan zo ver: de leerlingen gaan in groepjes in gesprek met de vrouwen om een kritische discussie te voeren en vanuit de context van de vrouwen mét al hun levenservaring deze situaties nader te bekijken. Samen gaan zij op zoek naar antwoorden op de vraagstukken die de leerlingen hebben. Hoe is het om in dat soort landen aan de randen van Europa te leven: hoe zit het nu écht, niet alleen wat de kranten en internet ons vertellen?

Met dit initiatief hopen Vincent en ERR meer bekendheid te geven aan vrijheid in al haar gedaantes in andere landen en de uitdagingen die hierbij komen kijken.