Het Asser Sportakkoord maakt stappen. Sportregisseur en Coördinator uitvoering Asser Sportakkoord zijn bekend

Het Asser Sportakkoord maakt stappen. Sportregisseur en Coördinator uitvoering Asser Sportakkoord zijn bekend

29 dec 2020

Het jaar 2020 zal om meerdere redenen niemand snel vergeten. Zo ook de sport in Assen niet. 21 september 2020 werd een mijlpaal voor de Asser Sport! Na maanden van inspanningen, door mensen van talloze organisaties en andere betrokkenen, werd het Asser Sportakkoord (ASA) door ruim 100 partners ondertekend. Dit document staat vol met ambities die we met sport in Assen willen bereiken.

Anita ter Veld en Rita Buikema zijn respectievelijk de Sportregisseur en Coördinator uitvoering Asser Sportakkoord, aangetrokken door de Regiegroep Asser Sport Akkoord. De Regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Asser sportwereld, Vaart Welzijn en de gemeente Assen is verantwoordelijk voor het Asser Sport Akkoord en heeft samen met het veld bepaald in te zetten op 6 thema’s: Inclusief en toegankelijk, Duurzame Sport Infrastructuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen, Assen gezonde Sportstad, Vitale aanbieders en positief sportklimaat, Topsport en evenementen. Komend jaar wordt hier verder uitvoering aan gegeven, door zowel het neerzetten van een stevig fundament als de verdere uitvoering van de thema’s. Zo zetten we sport op de kaart en houden sport in Assen hoog in het vaandel.

Achter de schermen is flink doorgewerkt wat o.a. heeft geresulteerd in de aanstelling van een Sportregisseur en een Coördinator. Beide zijn geen onbekenden in het Asser circuit. Anita heeft o.a. jarenlang als evenementen coördinator, projectleider voor de gemeente Assen gewerkt en werkt nu als zelfstandige. Rita is een bekend gezicht in de Asser sportwereld.

“Sport en bewegen is een belangrijke factor in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Een prachtige uitdaging om elke Assenaar daarbij te betrekken. Of dat in clubverband is of niet. Bewegen en sport is goed voor elke Assenaar. Vanuit een lastig jaar, ook voor de sport, willen we in 2021 stap voor stap de draad weer oppakken en in alle opzichten er een mooi sportjaar van maken”. Aldus Bob Bergsma, wethouder sport en Bertjan Marree lid van de Regiegroep.

Voor meer informatie over het Asser Sportakkoord, zie de facebookpagina en zie https://www.assen.nl/asser-sportakkoord. Naar verwachting wordt in februari a.s. de nieuwe website gepresenteerd.

Samen werken we aan sport, want Assen heeft alles om een geweldige Sportstad te zijn!