Miljoenenimpuls voor techniekonderwijs regio Assen

19 dec 2019

Gisteren werd bekend dat de aanvraag voor de subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ door een collectief van Asser scholen is goedgekeurd door het ministerie. Dit betekent dat er een bedrag van bijna drie miljoen euro vrijkomt om het techniekonderwijs in de regio te versterken.

Projectleider Huubs Hubbeling is enthousiast: ‘we zaten vol spanning te wachten op de uitkomst van deze beslissing. Het mooie is dat deze subsidieaanvraag niet namens 1 school is gedaan, maar een samenwerking is tussen het Dr. Nassau College, CS Vincent van Gogh, Terra VO en het Praktijkonderwijs. Daarnaast wordt er vanuit het bedrijfsleven, het basisonderwijs en het MBO ook geparticipeerd in dit project.’

De samenwerking beperkt zich overigens niet alleen tot Assen. Ook de verschillende locaties van de genoemde scholen in Eelde, Norg, Gieten en Beilen profiteren mee van de subsidie. In elk van deze plaatsen zal in samenwerking met het MBO en het bedrijfsleven een zogenaamd ‘techlab’ worden gecreërd waar leerlingen kennis kunnen maken met verschillende aspecten van techniek. Hubbeling: ‘het doel van het project is uiteindelijk om meer leerlingen te interesseren in het kiezen van een technische vervolgopleiding, omdat er de komende jaren grote tekorten blijven optreden op de arbeidsmarkt. Leerlingen hebben vaak een heel vertekend beeld van wat techniek precies inhoudt en denken dat ze de rest van hun leven bibberend van de kou op een steiger staan. Wij willen ze laten zien dat techniek veel meer is, en dat dit een hele goede keuze voor de toekomst kan zijn.’