‘Stilte in de stad'

‘Stilte in de stad'
16 juni 2022

In kunstpodium CAMPIS is tot en met 21 augustus Een gevonden mens te zien. Een tentoonstelling die uitnodigt tot stilstaan en waarnemen, in een wereld die door snelheid wordt geregeerd. Wie de ruimte van CAMPIS binnenstapt, komt terecht in een sacred space. Een die de bezoeker uitdaagt te ervaren welke vragen, vormen en kleuren er van binnen naar boven komen wanneer de eigen stem tot stilte wordt gemaand.

Hedendaagse kunst kan ons een spiegel voorhouden over actuele maatschappelijke thema’s. Door middel van kunst, lezingen en andere activiteiten en ontmoetingen rond kunst wil CAMPIS een breed publiek deze mogelijkheid tot refl ectie bieden. In Een gevonden mens ontsnapt de bezoeker daarvoor even uit de dagelijkse sleur, om even stil te staan in het moment van het tentoonstellingsbezoek. Dat stilstaan zorgt voor nieuwe inzichten. Want hoe langer je de ruimte bekijkt, hoe meer er te zien valt.

 

Over Een gevonden mens

Een gevonden mens is een duo-tentoonstelling met werk van beeldhouwer Anjet van Linge en schilder George Meertens. Gezamenlijk stellen ze hierin het menszijn centraal. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Wie zijn wij als mens?’, ‘Hoe raken we elkaar?’, ‘Hoe laten we ons vinden?’, en door wie?

Een gevonden mens is een verkenningstocht in stilte. Soms leiden die verkenningen tot een moment waarop werkelijkheid, verbeelding en symboliek samenvallen: tot heling wellicht. Zo nu en dan worden we gevonden.

 

Spiritueel minimalisme

De sculpturen van Anjet van Linge worden ook wel beschreven als ‘spiritueel minimalisme’. Het ontstaansproces van ieder beeld begint met een vraag, die de beeldhouwster vervolgens in steen verkent. Een andere keer is er eerst de steen en openbaart de betekenis van het werk zich pas gaandeweg. Wat ook als eerst is: Van Linge laat het materiaal spreken. Hierdoor ontstaan vormen die eenvoud, ritme en stilte ademen. Tezamen vertellen ze een verhaal.
Om tot een beeld te komen, is een proces van verwoesting nodig. Dit fysieke contact tussen de beitel en de steen is een essentieel onderdeel van Van Linges uiteindelijke werk. Het beeldhouwen is voor haar als een ritmische meditatie. Een uitnodiging tot het verkennen van vragen die er zijn, over bijvoorbeeld wat ons identiteit geeft en waar ons thuis is.

 

Inspiratie uit de abdij

De tweede kunstenaar van deze tentoonstelling is George Meertens. Hij brengt geregeld zijn tijd door in een cisterciënzerabdij. Een plekwaar hij heeft ervaren hoe heilzaam een dagelijkse routine kan zijn. Deze helende routine vertaalt zich naar zijn werk, waarin bepaalde handelingen continu lijken te herhalen. Om dit te bewerkstelligen, brengt Meertens laag na laagkleur en structuur aan op het doek. Een vreemde paradox, want juist door dat bedekken maakt de kunstenaar naar eigen zeggen iets zichtbaar. Waar Meertens’ schilderijen op het eerste gezicht uit één kleur en vlak lijken te bestaan, lijkt het of de doeken na een grondiger observatie beginnen te leven: voor de opmerkelijke toeschouwer openbaren zich oneindig veel opties.

Wil je meer weten over deze tentoonstelling? Houd www.campis.nl in de gaten voor activiteiten rondom de tentoonstelling en meer informatie over van het kunstenaarsgesprek met Anjet van Linge en George Meertens. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief, via www.campis.nl/nieuwsbrief