Ontdek het Drenthe van toen met de ‘Reis door het veen’ fietsroute

19 feb 2021

Fiets langs de meest karakteristieke plekken van Drenthe. Een fietstocht van 50 kilometer die je de rustieke dorpjes en prachtige open landschappen langs het veen laat ontdekken. De route gaat door bossen, heidevelden en langs veentjes, waardoor je het resultaat zal zien van de vervening uit de 18de eeuw. Deze cultuurhistorische fietsroute start bij de ingang van het Drents Archief aan de Oostersingel/Museumlaantje en vervolgt zich richting het Arboretum.

De Saksische boerderijen van Zeijen

Zin in een extra uitstapje? Fiets dan bij knooppunt 38 richting 40 in Zeijen. De vele Saksische boerderijen die het dorp rijk is zullen je verwonderen. De benaming Saksische boerderij werd gegeven omdat men een verband veronderstelde tussen de volksstam der Saksen en de ontwikkeling van het boerderijtype. Onderzoek toonde echter aan dat dit niet klopt en dat er tussen de ontwikkeling van de boerderij (in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd) en het bestaan van de Saksen (in de vroege middeleeuwen en eerder) vele honderden  jaren verschil zat.

Vanuit Zeijen fiets je richting Norg. Nurch of Norche duikt in het begin van de  middeleeuwen voor het eerst op in de oorkonden. Na de komst van het christendom behoorde Drenthe tot het bezit van de bisschop van Utrecht. In 1412 werden de rechten en plichten van de inwoners van Drenthe bij het landrecht van 1412 erkend. De provincie werd toen verdeeld in zes dingspillen. Het woord dingspil is samengesteld uit ding (gerecht) en spil (gebied) en betekent rechtsgebied. Norg was destijds onderdeel van het dingspil Noordenveld, met als hoofdplaats Vries. Het dingspil Noordenveld was onderverdeeld in vier kerspelen. Omdat Norg een kerk had, de roman-gotische Sint Margareta, werd dit de ‘hoofdplaats’ van het gebied dat eerst het kerspel Norg heette en later de gemeente Norg werd.

De route leidt je richting Veenhuizen, waar de Maatschappij van Weldadigheid in 1823 drie grote gestichten bouwden voor de gedwongen opvang van armen, wezen en landlopers. Ver weg op de Drentse hei aan de rand van eindeloze veenmoerassen, uit het oog en hart van de Hollandse burgerij. De kolonies werden rijkswerkinrichtingen. Toen de bedelaars en landlopers voorgoed uit onze samenleving waren verdwenen werden het ‘gewone’ strafinrichtingen. Pas sinds 1981 is Veenhuizen voor iedereen toegankelijk.

Benieuwd naar meer fiets- of wandelroutes? Bij de VVV Assen zijn talloze kaarten en boekjes beschikbaar die je het cultuurhistorische Assen laten ontdekken.