Tour de TT

Tour de TT

25 jun 2021

Deze nieuwe belevingsroute is speciaal samengesteld voor motorrijders en TT liefhebbers. Beleef de oude TT race zoals de eerste TT rijders dat deden, vele decennia geleden. Ook voor fietsers is een speciale route langs het oude circuit uitgezet. Een leuke route, boordevol historie! Het speciale aan deze 65 kilometer lange route is dat hiermee de twee oude circuits waarop in 1925 en tussen 1926-1954 de TT werd verreden, met elkaar zijn verbonden. De route is zo samengesteld dat je eindigt op je startplaats naar keuze, bijvoorbeeld de bonte Wever in Assen. Daar is voldoende parkeergelegenheid en horeca.

Je vindt het Tour de TT boekje bij de VVV Assen!

De oorsprong…

Aan de basis van de eerste Nederlandse TT in 1925 stond Motorclub “Assen en Omstreken”. De in 1924 ingevoerde nieuwe Motor- en Rijwielwet ging daaraan vooraf. De minister had in deze wet de mogelijkheid open gelaten om ontheffing te verlenen aan het voordien geldende wedstrijdverbod. Het bestuur van de KNMV sprong daarop in door de provinciale vertegenwoordigers te vragen om te kijken naar een voor wegraces geschikt circuit. De op auto- en motorgebied uiterst actieve directeur van de in 1919 te Assen opgerichte N.V. Noord-Nederlandsche Automobielen- en Motoren Handelmaatschappij “Wander”, de heer Dieters, wees het bestuur van de nog jonge motorclub op de mogelijkheden van een in het voorjaar van 1925 gereedgekomen weg tussen Rolde en Borger. Gelukkig zag dit bestuur de nodige kansen en daarmee was de TT geboren.

Circuit 1925

Dit circuit was een 28,4 km lange wegendriehoek van Rolde naar Borger, vervolgens via Westdorp naar Schoonloo en van daaruit via Grolloo terug naar Rolde. Dat het parcours niet meer dan 3 meter breed was en deels onverhard, was geen beletsel. Veel belangrijker was dat het traject geen bruggen kende die open kon- den en evenmin spoorwegovergangen die gesloten konden worden.

Circuit 1926-1954

Het stuk zandweg in het parcours, gelegen in de gemeente Borger, werd verre van ideaal beschouwd. Daarom werd omgezien naar een ander circuit. Al snel werd een betere locatie gevonden even ten zuiden van Assen. Het beoogde circuit was gesitueerd in de gemeenten Assen en Beilen, had een lengte van 16,536 km en voerde van De Haar bij Assen naar Hooghalen en via Laaghalen en Laaghalerveen weer terug naar De Haar. Niemand onder de leden van de organisatiecommissie kon toen bevroeden dat nu, anno 2014, start en finish van het TT Circuit zich nog steeds op exact dezelfde plaats zouden bevinden.
Met wat tussentijdse kleine aanpassingen deed het in 1926 in gebruik genomen circuit dienst tot en met de 24e Dutch TT in 1954. Met het in 1955 speciaal aangelegde circuit, toen nog 7,704 km lang en in gebruik genomen bij de 25e Dutch TT, werd de basis gelegd voor het huidige TT Circuit Assen dat nu nog 4,542 km meet.

“Niemand kon bevroeden dat start en finish van het TT Circuit zich nu nog steeds op exact dezelfde plaats zouden bevinden.”