CAMPIS

CAMPIS

30 nov 2021

Het nieuwe podium voor hedendaagse kunst in Assen

Binnenkort is Assen een kunstpodium rijker. Na het wegvallen van het CBK en KINK in Assen, zijn enkele kunstenaars en kunstliefhebbers om de tafel gaan zitten, met als resultaat de oprichting van CAMPIS – podium voor hedendaagse kunst. Op deze plek kunnen inwoners van Assen en bezoekers van buiten de stad straks kennisnemen van
ontwikkelingen in de hedendaagse kunst: CAMPIS wordt een plek voor nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen, een plek waar grenzen worden verkend en verlegd.

Wat kan je straks verwachten van dit nieuwe kunstpodium?

In CAMPIS staan presentaties van hedendaagse kunst centraal. Beeldende kunst, fotografie, installaties, conceptuele
kunst, interdisciplinair en multimedia. Er wordt werk gepresenteerd van zowel regionaal als inter-/nationaal werkende
kunstenaars. Naast de exposities in onze centrale expositieruimte aan de Kerkstraat 31, brengt CAMPIS de kunst
van nu op onverwachte plekken. Hierbijworden verschillende evenementen en activiteiten geprogrammeerd: denk aan
lezingen, gesprekken met kunstenaars en kenners, symposia, rondleidingen en kunstwandelingen door de stad.

Opening en gebouw
CAMPIS opent zijn deuren op 19 december aan de Kerkstraat 31. Vanaf 14:00 is de eerste expositie geopend voor publiek. De openingstijden: woensdag t/m zondag van 12:00 tot 17:00.

Eerste tentoonstelling
Met de eerste expositie toont CAMPIS werk van de Chinese kunstenaar Lu Xinjian. CAMPIS heeft de beschikking
gekregen over een 15-tal schilderijen uit de reeks City DNA’s: abstracte plattegronden van (wereld)steden, die het ritme en karakter van een stad vastleggen in een grafische beeldtaal. Lu Xinjian pakt de essentie van de stad en haar architectuur en versimpelt deze tot een ‘code’: het City DNA. Zo laat hij de kijker op een andere manier en met veel aandacht naar deze steden kijken. Het is een zoektocht naar herkenbare punten in een wirwar van streepjes en cirkels, die samen de beeldtaal van de stad vormen.

CAMPIS heeft onder andere de hand weten te leggen op de DNA’s van Amsterdam, Berlijn, Stockholm, LA en Madrid.

CAMPIS wil bezoekers op een nieuwe manier naar Assen en het Noorden laten kijken, en heeft daarom de keuze gemaakt voor deze kunstenaar die op geheel eigen wijze de beeldtaal van steden vastlegt. Lu Xinjian heeft speciaal voor CAMPIS een City DNA van Assen gecreëerd. Dit werk, in de blauw-witte stadskleuren van Assen, heeft een prominente plek in de tentoonstelling. Daarnaast zijn er ook bewerkte gebruiksvoorwerpen te zien, evenals een
portret van Vincent van Gogh. Zijn interesse in Van Gogh en Mondriaan bracht Lu Xinjian in 2005 naar Nederland. In
2006 studeerde hij af aan het Frank Mohr Instituut in Groningen als FMA master in Interactive Media and Environments. Met een tentoonstelling van een internationale kunstenaar met wortels in het Noorden hoopt CAMPIS Assen te markeren als een stad die hedendaagse kunst een warm hart toedraagt en haar eigen, unieke City DNA heeft.